ZEOBAC (HẠT)

Giới thiệu
ZEOLITE HẠT VI SINH ĐẶC BIỆT

THÀNH PHẦN:

 • SiO2
 • Al2O3
 • CaO
 • Na2O
 • MgO
 • Fe2O3
 • K2O
 • TiO2
 • Bacillus subtilis
 • Lactobacillus acidophilus
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Aspergillus oryzae

CÔNG DỤNG

 • Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá. Hấp thu ion NH4 (NH3) trong môi trường nước. Lắng tụ các chất lơ lững trong nước ao nuôi.

CÁCH DÙNG:

 • Chuẩn bị ao: 3 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ nhất: 2 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ hai: 3 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ ba: 4 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ tư: 5 kg/1.000 m3 nước.
 • Ao bị ô nhiễm kim loại nặng: 6 kg/1.000 m3 nước.

LƯU Ý

 • Không dùng chung hóa chất diệt khuẩn trong vòng 48 giờ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Hòa gói nhỏ (trong túi 5 kg) vào trong 10 lít nước rối khuấy đều tạt xuống ao đồng thời kết hợp rãi đều zeolite hạt xuống ao để tăng hiệu quả sử dụng.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát không quá 300C, độ ẩm không quá 80%, tránh ánh sáng trực tiếp.