ZEOBAC (BỘT)

Giới thiệu
ZEOLITE VI SINH ĐẶC BIỆT

THÀNH PHẦN:

 • SiO2
 • Al2O3
 • CaO
 • Na2O
 • MgO
 • Fe2O3
 • K2O
 • TiO2
 • Bacillus subtilis
 • Lactobacillus acidophilus
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Aspergillus oryzae

CÔNG DỤNG

 • Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá. Hấp thu ion NH4 (NH3) trong môi trường nước. Lắng tụ các chất lơ lững trong nước ao nuôi.

CÁCH DÙNG:

Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao, đồng thời mở máy quạt nước để thuốc phân bố đều trong ao.
 • Chuẩn bị ao: 3 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ nhất: 2 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ hai: 3 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ ba: 4 kg/1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ tư: 5 kg/1.000 m3 nước.
 • Ao bị ô nhiễm kim loại nặng: 6 kg/1.000 m3 nước.

LƯU Ý

 • Không dùng chung hóa chất diệt khuẩn trong vòng 48 giờ.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát không quá 300C, độ ẩm không quá 80%, tránh ánh sáng trực tiếp.