Gà - Vịt - Cút

Kỹ Thuật Nuôi Gà Thả Vườn

Hiện nay trong nước cũng như trên thế giới tồn tại 2 hệ thống chăn nuôi gia cầm: Hệ thống chăn nuôi gà thả quảng canh hoặc bán thâm canh và hệ thống chăn nuôi gà công nghiệp thâm canh. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng nơi mà quyết định chọn lựa hệ thống nào chăn nuôi có hiệu quả nhất.