NOVA NEO-COLI

Giới thiệu
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY

THÀNH PHẦN:

 • Neomycin Sulfate
 • Colistin Sulfate
 • Vitamin A
 • Vitamin D3

CÔNG DỤNG:

 • Gia cầm: Phòng và trị bệnh tiêu chảy do E.coli, bệnh bạch lỵ, thương hàn, phó thương hàn, viêm rốn.
 • Heo, bê, nghé: Bệnh tiêu chảy phân trắng do E.coli, bệnh phù thủng do E.coli, phó thương hàn.

CÁCH DÙNG:

- Phòng bệnh:
 • Gia cầm, heo con: 1 g/ 2lít nước hoặc 1g/ kg thức ăn hoặc 1g/ 20kg thể trọng, trong 3 ngày.
 • Heo lớn, bê nghé: 1 g/ 3lít nước hoặc 0,7g/ kg thức ăn hoặc 1g/ 25-30 kg thể trọng, trong 3 ngày.
- Điều trị:
 • Gia cầm, heo con: 1,5 g/ lít nước hoặc 3g/ kg thức ăn hoặc 1g/ 7 kg thể trọng, trong 5 ngày.
 • Heo lớn, bê nghé: 1 g/ lít nước hoặc 2g/ kg thức ăn hoặc 1g/ 10-12 kg thể trọng, trong 5 ngày.

LƯU Ý:

 • Ngưng dùng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát dưới 300C, tránh ánh sáng trực tiếp.