NOVA-CALCIPHOS

Giới thiệu
DUNG DỊCH CUNG CẤP KHOÁNG CHẤT THIẾT YẾU
CHỐNG BẠI LIỆT – TĂNG KHẢ NĂNG SINH SẢN

THÀNH PHẦN:

 • Calcium
 • Phosphorus
 • Magnesium
 • Iron
 • Manganese
 • Zinc
 • Copper
 • Cobalt
 • Vitamin D3
 • Biotin

CÔNG DỤNG:

 • Gia cầm: Cung cấp các khoáng chất giúp tăng cường tối đa độ cứng vỏ trứng, giảm đẻ trứng non. Giảm hiện tượng xốp xương, loãng xương trên gia cầm đẻ trứng, giúp kéo dài thời gian đẻ, tăng sản lượng trứng.
 • Heo con, bê, nghé: Giúp xương cứng chắc, giảm còi xương, suy dinh dưỡng, đau móng, giúp thú mau lớn, cứng xương.
 • Heo giống, bò sữa, dê, cừu: Giảm hiện tượng đau móng, yếu xương, bại liệt. Giúp tăng khả năng sinh sản, tăng sản lượng sữa.

CÁCH DÙNG:

 • Gà hậu bị: 0,5 mL/ lít nước, mỗi tuần cho uống 2-3 lần.
 • Gà đẻ: 1-2 mL/ lít nước, cho uống liên tục.
 • Heo con, bê nghé: 0,5 mL/ lít nước, mỗi tuần cho uống 1-2 ngày.
 • Heo giống, bò sữa, dê, cừu: 1 mL/ lít nước, cho uống liên tục.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát không quá 300C. Tránh ánh sáng trực tiếp.