ZEOFISH (BỘT)

Giới thiệu
ZEOLITE VI SINH ĐẶC BIỆT CHO CÁ

THÀNH PHẦN:

 • Bacillus subtilis
 • SiO2
 • Al2O3

CÔNG DỤNG:

 • Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lững.

CÁCH DÙNG:

Hòa thuốc vào nước rồi tạt đều khắp ao, đồng thời mở máy quạt nước để thuốc phân bố đều trong ao.
 • Chuẩn bị ao: 4 kg/ 1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ nhất : 3 kg/ 1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ hai: 4 kg/ 1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ ba: 5 kg/ 1.000 m3 nước.
 • Tháng thứ tư: 6 kg/ 1.000 m3 nước.
 • Ao bị ô nhiễm kim loại nặng: 6 kg/ 1.000 m3 nước.

LƯU Ý:

 • Không dùng chung hóa chất diệt khuẩn trong vòng 48 giờ.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát không quá 300C, độ ẩm không quá 80%, Tránh ánh sáng trực tiếp.