NOVA COC

Giới thiệu
ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG

THÀNH PHẦN:

 • Diaveridine
 • Sufadimidine
 • Vitamin A

CÔNG DỤNG:

 • Phòng ngừa và điều trị bệnh cầu trùng ở gà, heo con, thỏ, bê, nghé.

CÁCH DÙNG:

Phòng bệnh: Dùng mỗi đợt thuốc 3 ngày theo lịch dưới đây:
 • Gà thịt công nghiệp: 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, Từ 10-12 ngày tuổi và 20-22 ngày tuổi.
 • Gà thịt nuôi thả: 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, Từ 12-14 ngày tuổi, 28-30 ngày tuổi và 48-50 ngày tuổi.
 • Gà giống: 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, Mỗi 2-3 tháng dùng 1 đợt thuốc 3 ngày.
 • Heo con, thỏ: 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, Từ 10-12 ngày tuổi và 22-24 ngày tuổi.
 • Bê, nghé: 1g/lít nước hoặc 2g/kg thức ăn, Từ 15-17 ngày tuổi, 32-34 ngày tuổi và 55-57 ngày tuổi.

- Trị bệnh: Dùng liều gấp đôi liều phòng bệnh trong 3 ngày liên tục, sau đó nghỉ 2 ngày rồi tiếp tục dùng thuốc trong 2 ngày.

LƯU Ý:

 • Thuốc pha nước chỉ dùng trong ngày.
 • Nên luân chuyển thuốc phòng trị cầu trùng sau mỗi 2 tháng.
 • Ngưng sử dụng thuốc 7 ngày trước khi giết mổ.

BẢO QUẢN:

 • Nơi khô mát không quá 300C, tránh ánh sáng trực tiếp.