NHÓM THUỐC SÁT TRÙNG PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

NOVADINE 10% - NOVACIDE – NOVASEPT

Thuốc sát trùng phổ rộng tiêu diệt sạch các loại Virus:  Heo tai xanh, Dịch tả heo, Dịch tả heo châu phi (ASF), Lở mồm long móng (FMD), Tiêu chảy cấp (PED, TGE, ROTA)….

Các tin khác