ANOVA NHẬN CHỨNG NHẬN “SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2018”

     Tối ngày 16 tháng 11 năm 2018, tại Hà Nội, Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA nhận chứng nhận “SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2018” do Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam , Trung tâm khuyến nông quốc gia và Cục chăn nuôi tổ chức, năm nay nhóm thuốc thú y của công ty Anova có 3 sản phẩm đạt là: NOVA-TYLOSPEC, NOVA-BROMHEXINE PLUS và NOVA-FLORDOX.

Một số hình ảnh tại buổi nhận giải

Các tin khác