Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên thương nhân/ tổ chức: CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA

Địa chỉ: 36 Đại lộ Độc lập, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 02743782770

Mã số thuế: 3700471585

Email: info@anova.com.vn