Tin thủy sản

Trà Vinh: Kế hoạch năm 2014, tăng trưởng thủy sản hơn 17%

07/02/2014

Tổng sản lượng nuôi và khai thác năm 2013 ước đạt 154.547 tấn (38.650 tấn tôm) tăng 7.341 tấn với giá trị 2.496 tỷ đồng đạt 92,3% so với kế hoạch và tăng 15,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích nuôi trồng là 51.277 ha (giảm 3.700ha) với sản lượng 81.265 tấn (tăng 9.052 tấn) gồm nhiều đối tượng chính như Tôm sú 12.325 tấn, thẻ chân trắng 8.132 tấn, cua biển 7.597 tấn, cá tra 14.348 tấn….. 

Sản lượng khai thác ước đạt 73.309 tấn (giảm 1.710 tấn) trong đó khai thác hải sản là 59.964 tấn, khai thác nội đồng là 13.348 tấn.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù năm 2013 ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như sự xâm nhập mặn sâu và đột ngột trong nội đồng, khí hậu biến đổi thất thường, dịch bệnh…nhưng nhờ có sự phấn đấu, nổ lực chung nên toàn ngành nông nghiệp của tỉnh đã có bước tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo số liệu thống kê của Cục thống kế tỉnh, giá trị GDP toàn ngành đạt 3.407 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 1994), tăng 3,5%, giá trị sản xuất đạt 8.067 tỷ đồng, đạt 98,74% kế hoạch, tăng 5,88% so với năm 2012.

Kế hoạch năm 2014, ngành nông nghiệp Trà Vinh quyết tâm thực hiện tái cơ cấu để thúc đẩy tăng trưởng, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 4,25%, giá trị sản xuất tăng 6,77% trong đó ngành thủy sản tăng cao nhất với 17,18%.

Để hoàn thành được kế hoạch nhiệm vụ đề ra, ngành thủy sản tỉnh sẽ triển khai thực hiện nhiện vụ giải pháp của Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt trong đó chú trọng phát triển diện tích nuôi trồng theo qui hoạch, đặc biệt là phát triển nuôi tôm đạt giá trị cao, đa dạng hóa đối tượng nuôi, triển khai các vùng sản xuất giống tập trung theo qui hoạch, tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đẩy mạnh áp dụng VietGAP trong nuôi trồng, tổ chức trong khai thác hải sản cùng nhiều giải pháp đồng bộ khác. 

 

Đỗ Văn Thông
Tin tức cùng danh mục Xem thêm
Tin tức khác Xem thêm
Tin đọc nhiều nhất
TỔ CHỨC “TẬP HUẤN KỸ THUẬT” CHO CBCNV PHÒNG KINH DOANH-TIẾP THỊ NĂM 2014 11/03/2014
Ngày 17/02 và 10/03 năm 2014, Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA đã tổ chức buổi Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên Phòng Kinh doanh – Tiếp thị. Buổi tập huấn nhằm mục đích bổ sung các kiến thức mới trong phòng và trị một số bệnh trên gia cầm, thầy Tiến Sỹ Nguyễn Như Pho – Chuyên gia cố vấn cao cấp của tập đoàn phụ trách buổi đào tạo.