Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

CON NGƯỜI ANOVA: CHÍNH TRỰC - HIỆU QUẢ - CHUYÊN NGHIỆP.

Đây là ba đức tính không thể thiếu của mỗi thành viên Anova. Chính trực là sự ngay thẳng. Hiệu quả là kết quả cụ thể đã đạt được. Chuyên nghiệp là tập trung cải tiến công việc chuyên môn ngày một tốt hơn.


CHẤT LƯỢNG TỐT :

Tất cả dịch vụ và sản phẩm đến tay khách hàng đều phải đạt được chất lượng tốt.


PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

Đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh phải dựa trên hiệu quả lâu dài, có kết quả tốt, trong vòng kiểm soát và không đi ngược lại lợi ích của cộng đồng.

Tin đọc nhiều nhất
TỔ CHỨC “TẬP HUẤN KỸ THUẬT” CHO CBCNV PHÒNG KINH DOANH-TIẾP THỊ NĂM 2014 11/03/2014
Ngày 17/02 và 10/03 năm 2014, Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA đã tổ chức buổi Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên Phòng Kinh doanh – Tiếp thị. Buổi tập huấn nhằm mục đích bổ sung các kiến thức mới trong phòng và trị một số bệnh trên gia cầm, thầy Tiến Sỹ Nguyễn Như Pho – Chuyên gia cố vấn cao cấp của tập đoàn phụ trách buổi đào tạo.